Over ons

De steenmarter.nl is een particulier initiatief. Wij vinden de steenmarter (en ook andere dieren uit de marterfamilie) een fascinerend en fantastisch dier. Wij merken echter dat de steenmarter soms negatief in het daglicht komt te staan omdat steenmarters schade aanrichten in het leefdomein van mensen en hun (huis)dieren. Middels deze website willen wij objectieve en betrouwbare informatie aanbieden om zo de schadelijke gevolgen die de steenmarter soms aanricht te minimaliseren en daarmee het imago en het welzijn van de steenmarter te maximaliseren.

Wij staan open voor aanvullingen, suggesties en feedback op deze website (graag zelfs!). Laat het ons weten via info@desteenmarter.nl.

Onze uitgangspunten zijn:

  • 1) De steenmarter is een fascinerend en fantastisch dier.
  • 2) Eventuele overlast door steenmarters moet worden geminimaliseerd op een zo’n steenmarter-vriendelijke manier.
  • 3) Schade aan auto’s veroorzaakt door steenmarters moet altijd verzekerd kunnen worden.
  • 4) Maatschappijen die autoverzekeringen aanbieden moeten een duidelijk een eenduidig beleid voeren t.a.v. schade door steenmarters.
  • 5) Overheden (met name op lokaal niveau) spelen een belangrijke rol bij steenmarterbeleid.